VestfoldLauv

 
Vestfold Lauv er et forum for bedrifter og enkeltforetak i Vestfold som bearbeider løvtre.
Medlemmene er samlet under en egen
«kvalitets» logo av et askeblad.

De bearbeider naturlige og ekte løvtreprodukter. Disse variere fra de flotteste husflidsgjenstander, til møbler, panel, heltregulv og emnevirke til bl.a. båtbygging og utsmykning.

Medlemmene innehar hver for seg stor kompetanse om tre og trebruk. I samarbeidsforumet VestfoldLauv blir denne kunnskapen samlet og brukt kreativt for å fremme interessen for dette fantastiske materialet. Samlet sett er de viktige aktører for næringsutvikling og bruk av lokale ressurser.

For å synliggjøre en del av produktene, har VestfoldLauv deltatt på flere utstillinger. Vi ble bl.a. nominert til Beste utstiller på Norges største Kunst- og håndtverksmesse på Lillestrøm i 2003.
Fra 13.februar til 28.mars 2005 hadde vi  utstilling i Larvik sammen med Norges Husflidslags vandreutstilling "Emnetre". Denne ble flyttet videre til
Det Norske Skogselskaps Galleri Løvtre i Oslo.
 

 http://www.vestfoldlauv.no/